Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
 • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn Đầu tư
 • Tư vấn Doanh nghiệp
 • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Tin tức - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu

Tin tức

 • Những vấn đề cơ bản khi tiến hành khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại.

  Đây là những nội dung cơ bản cần phải tìm hiểu để tiến hành việc khởi kiện vụ án kinh doanh thương mại tại cơ quan Tòa án nhân dân các cấp.

 • Kỷ năng hòa giải trong vụ án dân sự


  Hoà giải trong vụ án dân sự là một trong các thủ tục tố tụng quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ, việc về dân sự (hiểu theo nghĩa rộng: các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) tại Toà án. Tính chất của hoà giải là tác động đến hai hay nhiều đối tượng có tranh chấp đạt đến sự thống nhất.
  Việc hoà giải thật sự có hiệu quả khi Thẩm phán nắm vững các quy định của pháp luật, có kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm. Tuy nhiên, thực tế không phải Thẩm phán nào cũng có đầy đủ các kỹ năng trên, dẫn đến chất lượng và hiệu quả của việc giải quyết các vụ án về dân sự chưa đạt được yêu cầu của mục đích hoà giải khi giải quyết vụ án dân sự và mong muốn của chính Thẩm phán.
   

 • Nghị quyết 02/2011/ NQ-TATC hướng dẫn một số quy định của Luật tố tụng Hành Chính
  Điều 1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính quy định tại Điều 28 của Luật TTHC
  1. Quyết định hành chính thuộc đối tượng khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án hành chính là văn bản được thể hiện dưới hình thức quyết định hoặc dưới hình thức khác như thông báo, kết luận, công văn do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành có chứa đựng nội dung của quyết định hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính mà người khởi kiện cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (trừ những văn bản thông báo của cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trong việc yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức bổ sung, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết, xử lý vụ việc cụ thể theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức đó), bao gồm:
 • Một số vấn đề về quản lý nội bộ của các loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005
  Người Viết: Nguyễn Bích Phượng - Công ty IPIC GROUP
  Luật Doanh nghiệp 2005 đã quy định một cách khá cụ thể về cơ cấu tổ chức cũng như cách thức quản lý nội bộ của từng loại hình doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này để các nhà đầu tư cân nhắc và lựa chọn đầu tư. Trong phạm vi bài viết này, người viết xin làm rõ nội dung các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như sau:
 • Một số ưu, nhược điểm của các loại hình công ty theo Luật Doanh nghiệp 2005 và hướng tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho khách hàng.

  Bài viết: Nguyễn Bích Phượng- Cán bộ tư vấn IPIC GROUP

  Pháp luật hiện hành thừa nhận quyền thành lập doanh nghiệp của các tổ chức và cá nhân, đồng thời cũng thừa nhận nhiều loại hình doanh nghiệp để các chủ thể có nhu cầu tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có từ hai thành viên trở lên, công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có khả năng mang lại cho nhà đầu tư những lợi thế và hạn chế nhất định. Để giúp khách hàng lựa chọn được một loại hình doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí như: (i) phù hợp với dự định kinh doanh; (ii) các điều kiện có của nhà đầu tư; (iii) phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành; (iv) khai thác được các ưu đãi của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ tập trung làm nổi bật các đặc điểm cơ bản của từng loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005.
 «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »