Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Chuyển đổi loại hình DN - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Chuyển đổi loại hình DN

IPIC GROUP cung cấp các dịch vụ về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (DN), cụ thể là các vấn đề sau:

- Quy định pháp lý về chuyển đổi loại hình DN;
- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành công ty cổ phần (CP) và ngược lại;
- Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên;
- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành công ty TNHH;
- Phương án chuyển đổi loại hình công ty;
- Thủ tục thông qua nội dung chuyển đổi loại hình công ty;
- Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi;
- Phương án sử dụng lao động;
- Thời hạn thực hiện chuyển đổi;
- Nội dung Điều lệ công ty chuyển đổi;
- Hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty.

IPIC GROUP sẽ hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thực hiện công việc đăng ký chuyển đổi tại cơ quan nhà nước để chuyển đổi DN cho khách hàng.

- Hoàn thiện hồ sơ và các giấy tờ cần thiết.
- Đại diện cho khách hàng nộp, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
- Tiến hành thủ tục khắc dấu;
- Tư vấn sau chuyển đổi.

- Sau chuyển đổi, IPIC GROUP sẽ tư vấn cho khách hàng những công việc cần thiết phải thực hiện, cụ thể:
- Soạn thảo hồ sơ nộp cơ quan thuế về vấn đề chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp;
- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí hàng tháng;

 Dịch vụ liên quan:

- Thành lập doanh nghiệp (DN)
- Thay đổi đăng ký DN
- Tư vấn pháp lý nội bộ DN
- Đăng ký, thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư
- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn pháp ly hoạt động dự án
- Tư vấn đấu thầu

Quay lại trang trước