Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Pháp lý » Luật Dân sự - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Pháp lý » Luật Dân sự

IPIC GROUP cung cấp các dịch vụ liên quan đến các vấn đề dân sự như sau:

- Tư vấn pháp luật liên quan đến hợp đồng dân sự: hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi, vay mượn, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền...;

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; xin giao đất, thuê đất, hợp pháp hoá quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai (đòi quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại…) hoàn tất thủ tục và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình: Tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, ly hôn, các tranh chấp sau ly hôn (tài sản, nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng…) nuôi con nuôi, trách nhiệm cấp dưỡng;

- Tư vấn pháp luật về thừa kế: Soạn thảo di chúc, làm chứng việc lập di chúc, lưu giữ và công bố di chúc, di sản thừa kế, phân chia di sản thừa kế. Tư vấn thủ tục và soạn thảo đơn gửi tòa án yêu cầu chia thừa kế.

Đại diện ngoài tố tụng:
 
- Đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc theo uỷ quyền gồm: đàm phán, thương lượng, thoả thuận, ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự; yêu cầu bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ dân sự; đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi nhận quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định pháp luật…;

- Đại diện cho cá nhân, tổ chức thực hiện việc thương lượng, hoà giải các tranh chấp dân sự tiền tố tụng;

Tham gia tố tụng:

- Đại diện theo uỷ quyền tham gia quá trình giải quyết tranh chấp dân sự.
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự tại toà án nhân dân các cấp, tại các cơ quan có thẩm quyền.

Dịch vụ cùng lĩnh vực:

- Tư vấn pháp luật thường xuyên
- Tư vấn Luật Thương Mại
- Luật Lao Động
- Luật Hình sự
- Luật Hành chính
- Luật Đất đai
- Dịch vụ tranh tụng


 

Quay lại trang trước