Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Pháp lý » Tư vấn luật lao động - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Pháp lý » Tư vấn luật lao động

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động cũng như người lao động IPIC GROUP cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động với những nội dung sau:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về lao động, quan hệ lao động: hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài…
- Tư vấn soạn thảo, xây dựng nội quy lao động của Doanh nghiệp;
- Tư vấn quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương;
- Tư vấn pháp luật xử lý kỷ luật người lao động;
- Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động;
- Tư vấn giải quyết chế độ cho người lao động và các vấn đề khác có liên quan.

Dịch vụ cùng lĩnh vực:

 

- Tư vấn pháp luật thường xuyên
- Tư vấn Luật thương mại
- Luật Hình sự
- Luật Dân sự
- Luật Hành chính
- Luật Đất đai
- Dịch vụ tranh tụng

Quay lại trang trước