Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Khiếu nại - Phản đối đơn - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Khiếu nại - Phản đối đơn

Dịch vụ khiếu nại:

Trong trường hợp cần thiết, IPIC GROUP sẽ đại diện khách hàng tiến hành khiếu nại các thông báo hoặc quyết định của Cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề Sở hữu trí tuệ của khách hàng, cụ thể gồm các công việc sau:

- Tư vấn về nội dung khiếu nại, đối tượng và thời hiệu khiếu nại;
- Soạn thảo hồ sơ khiếu nại;
- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ khiếu nại tại Cơ quan nhà nước về SHTT;
- Theo dõi quy trình xử lý đơn khiếu nại, nhận và chuyển các kết quả khiếu nại tới khách hàng.

Quyền khiếu nại về sở hữu trí tuệ

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Thời hiệu khiếu nại

Khiếu nại lần đầu được thực hiện trong vòng chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

Khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. 

Yêu cầu chung đối với hồ sơ khiếu nại

Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng đơn khiếu nại, trong đó phải nêu rõ họ và tên, địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung thông báo hoặc quyết định bị khiếu nại; nội dung khiếu nại, lập luận, dẫn chứng chứng minh cho khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy bỏ thông báo hoặc quyết định liên quan.

Dịch vụ phản đối đơn:

Để kịp thời bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng, IPIC GROUP cung cấp dịch vụ phản đối đơn để phản đối các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng đang được pháp luật bảo hộ.

Bằng hệ thống thông tin về sở hữu trí tuệ đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, chúng tôi có thể kịp thời phát hiện các đối tượng có khả năng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng. Bên cạnh đó, dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, chúng tôi có thể điều tra và xác minh các đối tượng có khả năng xâm pham một cách đầy đủ nhất, từ đó kịp thời thông báo tới các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng hoặc quyết định bảo hộ liên quan đến các đối tượng nêu trên.

Việc phản đối đơn bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi khách hàng còn là nguồn thông tin hữu ích phục vụ công tác thẩm định của các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ.

Khi phát hiện đối tượng bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình, hãy thông báo cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Dịch vụ liên quan:

- Đăng ký nhãn hiệu
- Kiểu dáng công nghiệp
- Sáng chế/Giải pháp hữu ích
- Quyền tác giả
- Sửa đổi - Chuyển giao
- Bảo hộ - Thực thi
- Đăng ký quốc tế

Quay lại trang trước