Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Pháp lý » Luật Hình sự - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Pháp lý » Luật Hình sự

IPIC GROUP cung cấp các dịch vụ tư vấn và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong lĩnh vực hình sự như sau:

- Tư vấn pháp luật trong cho khách hàng trong các giai đoạn tiền tố tụng và giai đoạn tố tụng hình sự như : điều tra, truy tố, xét xử.
- Tư vấn pháp luật trong việc khiếu nại giám đốc thẩm, tái thẩm.
- Tư vấn pháp luật trong giai đoạn thi hành án hình sự.
- Tư vấn và tham gia tranh tụng tại tòa án bào chữa cho bị can, bị cáo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại và những người tham gia tố tụng khác;
- Tư vấn và tham gia các hoạt động tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị khởi tố, truy tố và bị đưa ra xét xử tại Tòa án.
- Tư vấn về thủ tục kháng cáo, kháng nghị.

Dịch vụ tư vấn pháp lý cùng lĩnh vực

- Tư vấn pháp luật thường xuyên
- Tư vấn Luật thương mại
- Luật Hình sự
- Luật Dân sự
- Luật Hành chính
- Luật Đất đai
- Dịch vụ tranh tụng

Quay lại trang trước