Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Bảo hộ - Thực thi - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Bảo hộ - Thực thi

IPIC GROUP cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo vệ và thực thi quyền SHTT cho khách hàng, cụ thể gồm:

- Tư vấn các biện pháp đảm bảo độc quyền sở hữu cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn các biện pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT.

- Tư vấn xác định các hành vi xâm phạm các đối tượng SHTT, tư vấn các biện pháp bảo vệ quyền SHTT toàn diện như dân sự, hình sự, hành chính hoặc kiểm soát biên giới.

IPIC GROUP kết hợp cùng các cơ quan như Tòa án, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát, Thanh tra để bảo vệ quyền SHTT.

- Tư vấn phương thức bảo vệ hiệu quả, có thể là các biện pháp tự bảo vệ hoặc yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan nhà nước khi cần thiết.

Các bên xâm phạm sẽ phải chấm dứt các hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính và bồi thường thiệt hại cho chủ thể quyền SHTT bị xâm phạm.

 

Quay lại trang trước