Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Tư vấn pháp lý về Đầu tư - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Tư vấn pháp lý về Đầu tư

IPIC GROUP tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam gồm:

- Tư vấn các vấn đề pháp lý của dự án liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dự án xây dựng, dự án sản xuất;

- Tư vấn hợp đồng: Hợp đồng xây dựng, hợp đồng huy động vốn (dự án kinh doanh bất động sản), hợp đồng mua bán hành hóa, hợp đồng ngoại thương xuất nhập khẩu, hợp đồng trong thương mại, hợp đồng lao động..

- Tư vấn các vấn đề pháp lý để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện và triển khai dự án.

- Cử luật sư tiến hành giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, và đại diện, bảo vệ nhà đầu tư tại cơ quan Trọng tài quốc tế Việt Nam, và Tòa Án Việt Nam.

IPIC GROUP có đội ngũ Luật sư chuyên sâu các lĩnh vực tư vấn chuyên biệt, chúng tôi sẵn sàng thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi tự hào đã tư vấn cho nhiều nhà đầu tư uy tin hàng đầu Việt Nam (xem hồ sơ năng lực).

Dịch vụ cùng lĩnh vực:

- Thay đổi đăng ký DN
- Chuyển đổi loại hình DN
- Tư vấn nội bộ DN
- Đăng ký, thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn đấu thầu

 

 

Quay lại trang trước