Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

IPIC GROUP cung cấp các dịch vụ về đấu thầu như sau:

- Dịch vụ tư vấn đấu thầu;
- Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu);
- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, chào hàng v.v..;
- Đánh giá lựa chọn nhà thầu;
- Thẩm định hồ sơ mời thầu;
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu;
- Dịch vụ cung cấp thông tin về đấu thầu;
- Cơ sở dữ liệu về thông tin đấu thầu;
- Cung cấp văn bản pháp lý về đấu thầu;
- Tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu;
- Giải quyết kiến nghị tại cơ quan tố tụng trong đấu thầu.

Dịch vụ tư vấn liên quan:

Thay đổi đăng ký DN
- Chuyển đổi loại hình DN
- Tư vấn nội bộ DN
- Đăng ký, thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn pháp lý liên quan đến dự án

Quay lại trang trước