Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Sửa đổi - Chuyển giao - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Sở hữu trí tuệ » Sửa đổi - Chuyển giao

Sửa đổi đơn/văn bằng bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (SHTT):

IPIC GROUP cung cấp dịch vụ liên quan đến sửa đổi đơn/văn bằng bảo hộ của mình tại Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT). Việc sửa đổi được thực hiện thông qua thủ tục sửa đổi và được Cục SHTT ghi nhận.

Các đơn hoặc văn bằng bảo hộ đối tượng quyền SHTT có thể được xem xét sửa đổi bao gồm: nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý, bản quyển và các đối tượng khác thuộc quyền SHTT.

Lưy ý: Việc sửa đổi có thể được thực hiện ở giai đoạn thẩm định hoặc đã được cấp văn bằng, tuy nhiên việc sửa đổi không được mở rộng phạm vi bảo hộ của đơn/văn bằng ban đầu.

Thủ tục sửa đổi: khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi mẫu Giấy uỷ quyền (download >>), bản sao các đơn/văn bằng bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện thủ tục sửa đổi tại Cục SHTT trong thời gian nhanh nhất.

Chuyển giao quyền SHTT:

IPIC GROUP đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển giao các đối tượng quyền SHTT, cụ thể gồm:

- Tư vấn chuyển giao các đối tượng SHTT;
- Đại diện đàm phán nội dung chuyển giao và soạn thảo Hợp đồng chuyển giao;
- Soạn thảo hồ sơ chuyển giao;
- Nộp hồ sơ đăng ký chuyển giao tại Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT).

 

Quay lại trang trước