Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Thành lập doanh nghiệp (DN) - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Thành lập doanh nghiệp (DN)

Tư vấn trước thành lập:

Trước khi thành lập doanh nghiệp, IPIC GROUP sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề sau:

- Lựa chọn loại hình doanh nghiệp;
- Tên doanh nghiệp;
- Vốn điều lệ;
- Ngành nghề kinh doanh;
- Soạn thảo nội dung điều lệ phù hợp với tổ chức và thảo thuận của các bên;

- Một số vấn đề khác liên quan đến nội bộ doanh nghiệp.

Sau khi tư vấn, IPIC GROUP sẽ thực hiện công việc đại diện khách hàng đăng ký thành lập tại các cơ quan nhà nước (đăng ký kinh doanh), đồng thời hoàn thiện các giấy tờ pháp lý cần thiết liên quan đến doanh nghiệp.

 Dịch vụ liên quan:

- Thay đổi đăng ký DN
- Chuyển đổi loại hình DN
- Tư vấn nội bộ DN
- Đăng ký, thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư
- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn pháp lý hoạt động dự án
- Tư vấn đấu thầu

Quay lại trang trước