Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Pháp lý » Tư vấn pháp luật thương mại - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Pháp lý » Tư vấn pháp luật thương mại

Hoạt động giao dịch thương mại là hoạt động rất quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu bức thiết của khách hàng về tính hợp pháp khi tiến hành các hoạt động/giao dịch thương mại IPIC GROUP cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thương mại cụ thể với những nội dung sau:

- Tư vấn pháp luật về khả năng tham gia thị trường cũng như hình thức hoạt động/giao dịch thương mại phù hợp: mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, đấu thầu, đấu giá…;

- Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng thương mại:  hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng phân phối, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ...;
 
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tham gia đàm phán với các đối tác trong các giao dịch thương mại; phân tích những rủi ro pháp lý tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp;

- Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục như đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại, đăng ký lưu hành mỹ phẩm, dược phẩm ở Việt Nam, xin cấp phép quảng cáo…;
 
- Tư vấn, hỗ trợ và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cơ quan tài phán.

 Dịch vụ cùng lĩnh vực:

- Tư vấn pháp luật thường xuyên
- Tư vấn Luật thương mại
- Luật Hình sự
- Luật Dân sự
- Luật Hành chính
- Luật Đất đai
- Dịch vụ tranh tụng

Quay lại trang trước