Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Thay đổi đăng ký DN - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Đầu tư, Doanh Nghiệp » Thay đổi đăng ký DN

IPIC GROUP cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về thay đổi đăng ký kinh doanh:

- Quy định của pháp luật về từng nội dung thay đổi;
- Thay đổi tên công ty;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Tăng, giảm vốn điều lệ;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty;
- Thành lập chi nhánh công ty;
- Thành lập văn phòng đại diện;
- Lập địa điểm kinh doanh;
- Các nội dung khác có liên quan.

IPIC GROUP soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thay đổi và đại diện khách hàng thực hiện công việc tại cơ quan nhà nước.

Ngoài ra sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký DN, IPIC GROUP soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi, thông báo tới cơ quan quản lý thuế.

Dịch vụ pháp lý liên quan:

- Chuyển đổi loại hình DN
- Tư vấn nội bộ DN
- Đăng ký, thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư
- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
- Tư vấn pháp lý hoạt động dự án
- Tư vấn đấu thầu

Quay lại trang trước