Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Dịch vụ - Tư vấn Pháp lý » Tư vấn pháp luật thường xuyên - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Dịch vụ

Tư vấn Pháp lý » Tư vấn pháp luật thường xuyên

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên sẽ mang tới sự an tâm tuyệt đối cho hoạt động sản xuất kinh doanh của quý khách hàng bởi luôn có sự tư vấn kịp thời và chuyên nghiệp của các luật sư đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động tổ chức cũng như những giao dịch. Chính vì vậy IPIC GROUP cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho quý khách hàng dưới hình thức số giờ tư vấn của luật sư trong một tháng với những nội dung sau:
- Tư vấn các vấn đề liên quan đến cơ cấu, tổ chức nội bộ doanh nghiệp của khách hàng;
- Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp đồng, và đưa ra các giải pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho khách hàng trong quá trình thương lượng hợp đồng với đối tác.
- Tham gia với tư cách là nhà tư vấn của khách hàng trong các cuộc thương lượng, đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng.
- Xem xét, kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do khách hàng soạn thảo. Trực tiếp hoặc hỗ trợ khách hàng soạn thảo hợp đồng và các tài liệu giao dịch.
- Tư vấn về các đường lối, chính sách, thủ tục giải quyết liên quan đến các vụ khiếu nại, khiếu kiên, tranh chấp từ hợp đồng giữa khách hàng và đối tác
- Cung cấp miễn phí các văn bản pháp luật, mẫu hợp đồng và biểu mẫu liên quan đến nội dung hoạt động của khách hàng.

Dịch vụ pháp lý khác:

- Tư vấn Luật thương mại
- Luật Hình sự
- Luật Dân sự
- Luật Hành chính
- Luật Đất đai
- Dịch vụ tranh tụng

 

Quay lại trang trước