Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Tin tức

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp

Ngày 21/9/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp. Nghị định này sẽ thay thế cho Nghị định số 106/2006/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/11/2010.

Nghị định mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định còn  phù hợp và khắc phục những quy định sơ hở, chồng chéo của pháp luật hiện hành như: hình thức xử phạt hành chính trong trường hợp có hành vi xâm phạm quyền gây thiệt hại cho người tiêu dùng, xã hội được mở rộng đối với cả hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu; mức phạt hành chính trước đây từ 1 đến 5 lần giá trị hàng hoá vi phạm được thay bằng mức trần tối đa 500 triệu để phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 v.v..
Một số vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng được giải quyết trong Nghị định mới. Điển hình là các vấn đề như: chưa có đủ căn cứ pháp lý, chế tài, thẩm quyền, thủ tục để xử lý các dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực SHCN; chưa có biện pháp xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu dưới dạng sử dụng tên doanh nghiệp, tên miền; hay chưa có quy định đầy đủ, rõ ràng về điều kiện, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt, các biện pháp xử lý tang vật, phương tiện vi phạm v.v..
 

Theo noip.gov.vn

Quay lại trang trước
Tin tức khác