Liên kết website
Tư vấn trực tuyến
  • Tư vấn Sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn Đầu tư
  • Tư vấn Doanh nghiệp
  • Tư vấn Pháp lý
Thống kê truy cập
Cuộc họp lần thứ 34 Nhóm công tác về hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN - ipic, luat, luật, tư vấn đầu tư, tu van dau tu, tư van doanh nghiep

Tin tức

Cuộc họp lần thứ 34 Nhóm công tác về hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN

Trong khuôn khổ các hoạt động năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN, được phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 34 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 34) đã tại Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15/10/2010. Tham dự Cuộc họp Ban thư ký ASEAN và 30 đại biểu đến từ cơ quan SHTT các nước ASEAN.

Đoàn Việt Nam, gồm đại diện Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả, do Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Hùng dẫn đầu.
Trong khuôn khổ các hoạt động năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN, được phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã đăng cai tổ chức Cuộc họp lần thứ 34 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 34) đã tại Đà Nẵng từ ngày 11 đến 15/10/2010. Tham dự Cuộc họp Ban thư ký ASEAN và 30 đại biểu đến từ cơ quan SHTT các nước ASEAN.
Đoàn Việt Nam, gồm đại diện Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Bản quyền tác giả, do Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Hùng dẫn đầu.

Ngài Ricardo Bancaflor, Cục trưởng Cơ quan Sở hữu trí tuệ Philippines, Trưởng nhóm Công tác đã khai mạc Cuộc họp AWGIPC 34. Với tư cách chủ nhà, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Hùng đã có bài phát biểu khai mạc theo đó, Cục trưởng đã nhấn mạnh vai trò và những đóng góp của AWGIPC trong việc thúc đẩy hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ trong những năm vừa qua. Cục trưởng tin tưởng rằng mối qua hệ hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm thực hiện nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng của Kế hoạch hành động 2011 – 2015 về sở hữu trí tuệ hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN.
Cuộc họp đề cập đến các nội dung: (i) Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động hợp tác nhằm thực hiện các mục tiêu của ASEAN về sở hữu trí tuệ; (ii) Bàn bạc và thống nhất Kế hoạch hành động ASEAN về Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2011-2015; (iii) Đối thoại với một số đối tác về hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, bao gồm Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Bên lề Hội nghị, Đoàn Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với các Đoàn đại biểu đến từ các nước ASEAN, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nhằm tăng cường hợp tác với các nước này.

Theo noip.gov.vn

Quay lại trang trước
Tin tức khác